Wielwijkpark

In het Wielwijkpark is er regelmatig wateroverlast. Dat maakt het park minder toegankelijk. Wielwijk is een zestig jaar oude stadswijk en daardoor geen onbeschreven bladzijde. De huidige openbare ruimte is op sommige plekken sleets en enigszins in verval geraakt, maar herbergt ook veel kwaliteiten. We gaan het park opknappen. Het ontwerp daarvoor borduurt voort op wat er al is. Er zetten in op hergebruik van materiaal, gebruik van bestaande hoogteverschillen in het park en behoud en inpassing van waardevolle bomen.

WielwijkparkDaarnaast is er ook aandacht voor de sociale veiligheid en gebruikerswaarde, door een meer open structuur is er meer zicht op het park. We pakken niet alleen de wateroverlast aan. Het park gaat ook een rol spelen in onze klimaatadaptatie-aanpak: het koelt de omgeving af in geval van hoge temperaturen en kan als wateropvang dienen in het geval van hevige regen.

De randen van het Wielwijkpark zullen worden vernat, er komt extra water met natuurvriendelijke oevers en waterminnende bomen. Dit nieuwe waternetwerk heeft een technische functie; wateroverlast tegengaan door berging van hemelwater. Het zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat van de wijk. Het huidige oppervlaktewater in het Wielwijkpark is 21.910 m2. Het nieuwe oppervlaktewater is 33.361 m2. Er wordt dus 11.451 m2 water gegraven.

Bewaren

Bewaren

Bewaren