Wervenpark: een uniek park

Het Wervenpark op de Stadswerven is een uniek project in Dordrecht. De vroegere industriƫle plek is omgebouwd tot een nieuwe open ruimte. Hier heeft de natuur vrij spel om zich te ontwikkelen. Een lange oude scheepshelling is omgevormd in een klein getijdenpark. Eb en vloed zijn te zien van de Beneden Merwede. Het park bevindt zich bij de ingang van het schiereiland waarop Stadswerven gelegen is. De betonnen oude scheepshellingen en een kraanbaan die onderdeel uitmaken van het ontwerp herinneren aan de historie van Stadswerven. Gezien de ligging langs de Beneden Merwede is er een verschil van circa 70 centimeter tussen hoog en laag water.

Building with nature

Het park is gebouwd op basis van het Building with Nature concept. Dat betekent dat de natuur langzaamaan de ruimte zelf opbouwt en inricht. Zo zal het water sediment uit de rivier afzetten in de oeverzone of door erosie dit sediment afvoeren. Naast de kansen voor ecologische ontwikkeling biedt het park met de speeltoestellen en de groene openbare ruimte, ook ruimte voor recreatieve activiteiten van de bewoners in de toekomstige wijk.

Wervenpark

Bewaren

Bewaren