Werken aan een veilige mooie stad doen we op allerlei manieren.
We lichten hier graag een paar projecten uit.
Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.

Samenwerkingsproject BEGIN
Dordrecht wil dat de stad groener en blauwer wordt om de gevolgen van klimaatverandering beter het hoofd te bieden. En daarbij willen we burgers en ondernemers betrekken. We zijn initiatiefnemer en ‘trekker’ van het Europese samenwerkingsproject BEGIN. ________________________________________________________
Dijk
Dijken zijn de belangrijkste verdediging die wij hebben in Dordrecht tegen hoog water. Goed nieuws dus het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) opdracht had gegeven voor het versterken van de dijken langs de Dordtse Kil en bij de Kop van het Land. _______________________________________________________
Fietsen in de Biesbosch
We ontwikkelen een prachtig nieuw natuur- en recreatiegebied dichtbij de stad. Het brengt de Biesbosch binnen handbereik van Dordrecht. _________________________________________________
Wervenpark
Het wervenpark op de Stadswerven is een uniek project in Dordrecht. De vroegere industriële plek is omgebouwd tot een nieuwe open ruimte. Hier heeft de natuur vrij spel om zich te ontwikkelen. ______________________________________________________

 

 

 

Wielwijkpark
In het Wielwijkpark is er regelmatig wateroverlast. Dat maakt het park minder toegankelijk. We gaan het park opknappen. ______________________________________
Hoofdrioolgemaal
Er is hard gewerkt aan het Hoofdrioolgemaal aan de Maria Montessorilaan. Tijdens een onderzoek naar de belangrijkste bezittingen van de stad, bleek dat algehele uitval van het Hoofdrioolgemaal een groot risico met zich meebrengt.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren