Hoofdrioolgemaal

Er is hard gewerkt aan het Hoofdrioolgemaal aan de Maria Montessorilaan. Tijdens een onderzoek naar de belangrijkste bezittingen van de stad, bleek dat algehele uitval van het Hoofdrioolgemaal een groot risico met zich meebrengt. Het Hoofdrioolgemaal verpompt zo’n tachtig procent van het afvalwater van de gemeente Dordrecht naar de rioolwaterzuivering aan de Baanhoekweg. Als het Hoofdrioolgemaal onverhoeds uit zou vallen, dan komt het afvalwater ongezuiverd in de Oude Maas terecht. Dat veroorzaakt dan zeer onwenselijke milieuschade.

HoofdrioolgemaalEen oplossing hiervoor is een tijdelijke pompinstallatie (TPI) die het afvalwater om het gemaal heen pompt naar de Druktoren. De Druktoren is de grote stalen rechtopstaande pijp naast het gemaal die zorgt voor een constante afvoer van rioolwater naar de waterzuivering op de Staart naast de HVC afvalverbranding. Er zijn echter forse aanpassingen noodzakelijk om deze bypass (TPI) te realiseren. Zo is de ontvangstput voor het gemaal aangepast, zodat hier een zuigbuis in geplaatst kan worden met een diameter van 1 meter. Hier kan een (huur)pomp op aangesloten worden, die met wat leidingwerk om het gebouw heen naar de Druktoren gaat. Hierin kan dan het rioolwater geperst worden.

Ook zijn er twee flenzen (aansluitstukken) op de Druktoren gelast waarop twee gigantische afsluiters geplaatst worden met elk een doorlaat van 60 cm.

Hoofdrioolgemaal
De twee nieuwe flenzen (aansluitingen) op de druktoren waarop de omleiding van het afvalwater wordt aangesloten.

Aanpassingen uitvoeren

Op korte termijn zal de Druktoren op de plek van de flenzen open gebrand worden. Hiervoor is een strak geregisseerde actie noodzakelijk. Medewerkers van de afdeling gemalen zullen de druktoren – met de daar achter liggende persleiding – laten leeglopen, de ontvangstkelder in. Hierna kan de Druktoren gereinigd worden met behulp van een zuigwagen. Die kan een zuigslang door een mangat de toren in brengen, waarna personeel met een kraan in de toren gehesen wordt. Een en ander natuurlijk onder strenge veiligheidsmaatregelen. Na dit reinigen zal de beschermende coating ter plaatse van de in de toren gebrande gaten weer hersteld worden.

Zodra die werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan er in geval van een langdurige uitval van het Hoofdrioolgemaal, toch afvalwater om het gebouw heen naar de zuivering getransporteerd worden. Met een maximale capaciteit van 6000 m3  per uur. Voldoende om in tijden van nood het afvalwater te lozen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren