SterrenburgparkRond de zomer begint de herinrichting van het Sterrenburgpark. Het park wordt een waterrijke, natuurlijke speel- en beweegplek. Er worden meerdere vliegen in één klap geslagen. De wateroverlast wordt aangepakt en bewoners krijgen een leuke plek waar het aangenaam verblijven is.

De wijk is actief betrokken bij de herinrichting. Een oproep leverde meer dan 150 ideeën op van bewoners, ondernemers en instellingen. Het Ingenieursbureau Drechtsteden maakte het ontwerp voor de speel- en beweegplek. Bewoners zijn enthousiast. Het ontwerp voorziet in een open water met een diepte van tien tot veertig centimeter. Daaromheen komen voorzieningen als een terrein om hutten te bouwen, een kabelbaan, een waterpomp, een picknickplaats en een plek om te barbecueën. Van de grond die wordt uitgegraven maakt de gemeente een heuveltje met een trap en bovenop een klimboom.

Naast bewoners haken inmiddels ook meer ondernemers en instellingen met hun achterban en vrijwilligers aan. Zo kwam verpleeghuis De Sterrenlanden met het idee voor een beweegroute van en naar het park. Het ontwerp wordt nog eens goed vanuit het perspectief van 75-plussers bekeken. De plannen kunnen daar nog op bijgeschaafd worden, zoals brede paden en bestrating naast bankjes. Zo kunnen mensen in een rolstoel direct naast iemand op het bankje zitten.