De voorbije dagen is er volop activiteit op de groenstrook tussen het Leerpark en de Laan der Verenigde Naties. Grote buizen liggen er aan elkaar gekoppeld en sinds kort wordt er een reusachtige pompinstallatie opgebouwd. Een buis van een meter doorsnede verdwijnt door een gat de grond in.

Wordt er hier naar olie geboord of zo? Het antwoord is natuurlijk “nee”. Het betreft een tijdelijke pompinstallatie die uw dagelijkse grote- of kleine boodschap naar de rioolwaterzuivering gaat verpompen. De vuilwaterkelder van het hoofdrioolgemaal wordt gerenoveerd. Daarom moet er tijdelijk om het gemaal heen gepompt worden.

Het is de bedoeling dat de klus over vier weken is geklaard. Dan zal de tijdelijke pompinstallatie weer verdwijnen. Al die tijd blijft de afvoer van het rioolwater gewaarborgd.