doucheDe hittegolf is voorbij. Welke maatregelen hebben Nederlanders genomen? Het panelonderzoek Citisens vroeg dit aan zijn leden. Een kleine meerderheid (51 procent) van de Nederlanders stond minder lang onder de douche. Een derde van de Nederlanders douchte minder vaak.

Driekwart van de Nederlanders geeft aan andere maatregelen te hebben getroffen om water te besparen. Vooral tuinen werden minder vaak gesproeid. Op de tweede plaats werd de auto minder vaak gewassen. Maar ook probeerde men in het algemeen minder water te gebruiken.

Maar liefst 9 op de 10 mensen is bekend met het hitteplan dat van kracht was. De meerderheid heeft het plan ook echt gelezen of gehoord over de maatregelen die de waterschappen hebben genomen. Maar de concrete maatregel zijn minder bekend. Slechts twaalf procent weet dat er een vaarverbod was in zijn of haar waterschap. Slechts drie procent was op de hoogte van een sproeiverbod.

Uit het onderzoek bleek verder dat jongeren zich vaker zorgen maken om de klimaatverandering dan ouderen. Nederlanders gaan er in grote meerderheid van uit dat de droogte de komende jaren zal toenemen. Maar liefst 85 procent denkt dat er meer droge periodes aan komen. Ook hierbij zijn jongeren meer uitgesproken dan ouderen.