Het Europese samenwerkingsproject BEGIN (Blue Green Infrastructures through Social Innovation) is met een jaar verlengd. Dordrecht is initiatiefnemer van het project, dat op zoek gaat naar oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering in de stad. Zestien organisaties uit zes Europese landen – België, Duitsland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden – werken hierin samen.

Het project ging in 2016 van start. Het doel van BEGIN is om verbeterde blauwgroene oplossingen te vinden en te laten zien voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Dus: meer ruimte voor water en groen in plaats van stenen, riolen en beton.

Wat dit project verder zo bijzonder maakt, is de actieve rol voor de lokale bevolking. Zo wil de gemeente Dordrecht de Dordtse bevolking, ondernemers en maatschappelijke instellingen betrekken om samen projecten op te starten en te onderhouden. Met als doel: een aantrekkelijke leefomgeving die beter in staat is het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering.

Vogelbuurt
Het BEGIN project zou aanvankelijk tot 2020 lopen. Ondertussen zijn er pilots gestart in tien steden in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Zweden, Noorwegen en Nederland. In Dordrecht is de Vogelbuurt pilotproject. Vergroening heeft een grote impact op de gezondheid en het welbevinden van buurtbewoners. Om de sociale voordelen van blauwgroene infrastructuur verder te verkennen, is het project nu met een jaar verlengd.

Door de samenwerking leren de BEGIN-partners veel van elkaar.  Volgend jaar is Dordrecht gastheer voor een groot Europees congres over de ‘groenblauwe stad’.

Het project BEGIN wordt betaald door Interreg Europe, die regionale en plaatselijke overheden in Europa helpt om beter beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Meer informatie over het project vind je op www.northsearegion.eu/begin.