Het is de landelijke Week van Ons Water. Ook in Dordrecht besteden we hier aandacht aan. Zo liepen vanochtend een hoop Dordtenaren mee met de hoogwaterwandeling die we organiseerden door de historische binnenstad. Wist jij bijvoorbeeld dat die grotendeels buitendijks ligt? En dat de Voorstraat eigenlijk een zeedijk is?

De panden aan de kant van de haven liggen buitendijks en vormen zelf onderdeel van de bescherming van de binnendijkse stad, die aan de overkant van de straat ligt. Er was veel belangstelling voor de wandeling. Na een ontvangst in het SpuiLAB210 begon de route door het binnen- en buitendijkse gebied van de historische binnenstad.

De deelnemers leerden alles over de eeuwenlange haat-liefde verhouding van Dordrecht met het water dat de stad omringt. Met dijken, gemalen, vloedschotten en tal van andere uitvindingen beschermen we ons tegen de gevaren van stormen en hoogwater. De wandelaars vonden het reuze interessant en leerden een hoop nieuwe dingen over hun stad.