Impact Meetup KlimaatadaptatieMaandag 25 juni vond in het SpuiLab210 de Impact Meetup Klimaatadaptatie plaats. Ruim 50 inwoners, professionals, sociaal ondernemers en beleidsmakers bogen zich samen over hoe we van Dordrecht een meer groenblauwe en dus klimaatbestendige stad kunnen maken.

Het voornaamste doel van de bijeenkomst was mensen met elkaar verbinden. Mensen met een passie voor een mooie, leefbare en klimaatbestendige leefomgeving. Centraal stonden ontmoeting en uitwisseling van kennis, ervaring en expertise.

De Impact Meetup Klimaatadapatie is een initiatief van stadmakers Thirza Monster en Rozanne Verhoeven, de Bibliotheek AanZet en de Gemeente Dordrecht. Tijdens de eerste bijeenkomst beten enkele creatieve, groene ondernemers en betrokken bewoners het spits af. Zij presenteerden hun plannen, ideeën en burgerinitiatieven. Het Opgaveteam Groenblauwe stad, dat zich vanuit de Gemeente Dordrecht sterk maakt voor een klimaatbestendige stad, vertelde hoe juist initiatieven vanuit de stad het verschil kunnen maken.

Impact Meetups
De Impact Meetups zijn een serie bijeenkomsten voor iedereen die geïnteresseerd is hoe je met nieuwe ideeën en initiatieven van bewoners en ondernemers Dordrecht kunt laten ‘leven’. Vorige bijeenkomsten gingen over de thema’s Smart City, Ruileconomie en Connect. In het najaar volgen er Meetups over Zorg en Gebiedsontwikkeling.