Een van de pilotteams van de Dordtse Lenteschool
Een van de pilotteams van de Dordtse Lenteschool gaat aan de slag voor de Vogelbuurt.

Deze week vindt ‘De Dordtse Lenteschool’ plaats. In het SpuiLAB210 gaan studenten, experts, beleidsmakers en belanghebbenden van publieke en private partijen een week lang aan de slag met drie Dordtse pilotprojecten op het gebied van klimaatverandering.

 

De deelnemers buigen zich in zogenaamde ‘pilotteams’ over de projecten ‘Waterkraan’, ‘Wantij XL’ en ‘Vogelbuurt’. Het pilotteam Waterkraan gaat onderzoeken hoe schoon water uit de Nieuwe Dordtse Biesbosch gebruikt kan worden in de stad. Bij Wantij XL gaat het erover hoe we meer kunnen halen uit de waarden van natuur in combinatie met wonen, werken en industrie. In de pilot Vogelbuurt onderzoeken we hoe maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering tegelijk kunnen bijdragen aan meer kwaliteit in de wijk.

De drie pilotprojecten zijn erg kansrijk om een vervolgtraject te hebben. Ze kunnen gezien worden als voorlopers voor een grootschalige aanpak in de toekomst. Vrijdag presenteren de pilotteams hun resultaten. De uitkomsten kunnen variëren van uitgewerkte strategieën en ontwerpen, plannen van aanpak, onderzoek van financiële en wettelijke kaders tot concrete maatregelen tegen klimaatverandering en communicatieboodschappen.